ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
Останнє оновлення 19-листопада 2023 року. 
Дата набуття чинності 19-листопада 2023 року.  

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ALLY LINGUA, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ УМОВАМИ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ ALLY LINGUA 

1. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ

Website (hereinafter — “Website”, “Platform”, “Site”)- Ally Lingua, located on the address https://www.allylingua.com/  whereby the Ally Lingua Services are provided, as well as the access to information and analytical materials on it in accordance with the terms and conditions specified in these Terms of Use.

Ally Lingua Services (hereinafter — “Services”) — granting the User with access to the internal functionality of the Website.

Visitor — an individual who uses the Website without registering the Personal Account.

User (hereinafter — “You”, “Your”) — The visitor who has registered the Personal Account and uses the internal functionality of the Website.

Personal Account (hereinafter — “Account”) — Visitor’s personal account on the Website, the registration of which allows you to receive the Services under the conditions specified in these Terms of Use.

Content — any kind of information materials, including text, graphic, audio-visual and other materials that the User can access in the process of using the Services.

Teacher— an individual who provides remote consultations on certain issues of English learning on the Website.

Cайт (далі – “ВебСайт”, “Платформа”, “Сайт”) – сайт Ally Lingua, розташований за адресою https://www.allylingua.com, за допомогою якого надаються Послуги Ally Lingua, а також доступ до інформаційно-аналітичних матеріалів на ньому відповідно до умов, зазначених у цих Умовах використання.

Сервіси Ally Lingua (далі – “Сервіси”) – надання Користувачеві доступу до внутрішнього функціоналу Сайту.

Відвідувач – фізична особа, яка використовує Сайт без реєстрації Особистого кабінету.

Користувач (далі – “Ви”, “Ваш”) – відвідувач, який зареєстрував Особистий кабінет і використовує внутрішній функціонал Сайту.

Особистий кабінет (далі – “Акаунт”) – персональний акаунт Відвідувача на Сайті, реєстрація якого дозволяє отримувати Послуги на умовах, зазначених у цих Умовах використання.

Контент – будь-які види інформаційних матеріалів, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ у процесі використання Сервісів.

Викладач – фізична особа, яка здійснює дистанційні консультації з окремих питань вивчення англійської мови на Сайті.

2. НА ЩО ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ПРИЙМАЮЧИ ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ?

2.1 Сторони.

Ці Умови використання (далі – Умови) регулюють договірні відносини між Відвідувачем і компанією Ally Lingua, яка зареєстрована і діє відповідно до законодавства (далі – “Ми”, “Ally Lingua”, “Компанія”, “ми”, “наш”) щодо використання Сайту, а також використання Сервісів Ally Lingua відповідно до цих Умов.

2.2 Особистий кабінет.

Умовою надання вам Послуг є реєстрація та авторизація Особистого кабінету на Сайті. Реєструючи акаунт, ви гарантуєте, що надана вами інформація є достовірною, актуальною, точною і повною. Ви також гарантуєте і підтверджуєте, що володієте юридичною компетенцією, правами і повноваженнями для створення даних договірних відносин і виконання умов цих Умов.

Ви визнаєте, що якщо ви не досягли повноліття, один з батьків або законний опікун несе повну відповідальність за реєстрацію та доступ до вашого Акаунту, а також за використання вами Послуг. Ви також гарантуєте, що один із батьків або законний опікун ознайомлений із цими Умовами та Політикою конфіденційності та приймає їхні положення та умови. 

Ви самостійно визначаєте умови та порядок використання створеного Облікового запису, які, однак, за жодних обставин не можуть суперечити цим Умовам. Ви також несете відповідальність за збереження конфіденційності даних вашого Облікового запису, зокрема, логіна та пароля. Усі дії, вчинені на Сайті з використанням Вашого логіна та/або пароля, вважаються Вашими діями.

Ви підтверджуєте та гарантуєте, що використання Облікового запису та Послуг здійснюється особисто вами.

У разі несанкціонованого доступу до вашого облікового запису, ви повинні негайно повідомити нас. За відсутності повідомлення ви, як законний власник облікового запису, несете відповідальність за всі дії, вчинені від імені вашого облікового запису, за винятком випадків, коли таке повідомлення не було пов’язане з вашою необізнаністю або нездатністю.

Ми залишаємо за собою право заблокувати ваш обліковий запис або обмежити (припинити) надання прав на користування Послугами в разі порушення цих Умов та/або вимог законодавства. Ми також блокуємо Обліковий запис на вашу вимогу після звернення до нас із відповідним запитом.

2.3 Предмет.

Ally Lingua надає доступ до Сайту для здійснення Користувачем операцій з наступним функціоналом Сайту відповідно до цих Умов:

-індивідуальні дистанційні консультації

онлайн-курси

-інший функціонал Сайту.

Доступ до внутрішнього функціоналу Сайту надається на платній та/або безоплатній основі. Вся інформація про функціональні можливості Сайту та умови їх використання доступна Користувачеві на Сайті. Користувач погоджується з тим, що він самостійно ознайомлений з умовами доступу до функціональних можливостей Сайту.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛУ ВЕБ-САЙТУ.

3.1 Індивідуальний дистанційний курс.

Ally Lingua обирає Викладача для проведення індивідуальних дистанційних занять з вивчення англійської мови (далі – “Викладач”) за погодженням з Користувачем в залежності від його вимог та побажань.

Доступ до занять надається Користувачеві за допомогою Google Suite та інших подібних сервісів. Будь ласка, перед використанням цих сервісів ознайомтеся з їх умовами використання та політикою конфіденційності. Ми не несемо відповідальності за процес комунікації між Вами та Викладачем, а також за роботу або збої в роботі вищезазначених сервісів.

3.1.1 Розклад занять.

Користувач та Ally Lingua погоджують розклад занять. 

Один урок може тривати 60 (шістдесят) хвилин.

3.1.2 Надання послуг.

Надання Послуг здійснюється за допомогою мережі Інтернет, з використанням програмного забезпечення, що забезпечує голосовий та відеозв’язок через мережу Інтернет між Користувачем та викладачем (Google Suite та інші подібні програми).

З об’єктивних причин Користувач має право скасувати два заняття на місяць, повідомивши про це Ally Lingua електронною поштою ally@allylingua.com (за 12 годин); одне з цих занять має бути обов’язково проведене протягом 10 днів. У разі несвоєчасного повідомлення про скасування (менше ніж за 12 годин), заняття вважається проведеним і підлягає оплаті в розмірі 100%.

Якщо Користувач недоступний для дзвінка у встановлений час, Викладач повторює спроби зв’язатися з ним протягом 15 хвилин. Якщо в результаті вищевказаних процедур зв’язатися з Користувачем не вдалося, урок вважається завершеним і підлягає оплаті в розмірі 100%.

Якщо у встановлений час (плюс 15 хвилин) Користувач не отримує дзвінка від викладача, заняття, які не відбулися з вини викладача, переносяться на інший зручний для Користувача час. Якщо Користувач вважає, що викладач занадто часто переносить заняття, Користувач має право звернутися до нас з проханням змінити викладача. 

Ми не несемо відповідальності за ненадання послуг через відсутність необхідного програмного забезпечення або технічні проблеми з Інтернетом з боку Користувача.

3.1.3 Процес перерахунку вартості заняття.

Ми дотримуємося міжнародних стандартів Visa/Mastercard щодо оскарження чарджбеків, у зв’язку з чим, якщо Користувач вирішить відновити навчання після тривалого невикористання уроків (120 календарних днів з дати припинення використання), Ally Lingua має право здійснити перерахунок вартості уроків відповідно до вартості, що діє на момент такого поновлення або розрахованої на проходження 540 календарних днів з дати придбання таких уроків.

3.1.4 Консультанти.

Якщо під час навчання викладач не викликає заперечень, Користувач має право на 15-хвилинний безкоштовний ознайомчий урок з іншим викладачем. Пробний урок надається після направлення Користувачем запиту викладачеві, аналізу поточної ситуації та підбору відповідного кандидата на посаду викладача.

Ми маємо право замінити Користувачеві викладача, якщо на це є вагомі причини (тимчасова непрацездатність викладача, інші обставини), проінформувавши Користувача через чат в особистому кабінеті.

3.2 Групові заняття.

Доступ до групових занять надається Користувачеві за допомогою Google Suite та інших подібних сервісів. Ви розумієте та погоджуєтесь, що ми не несемо відповідальності за процес комунікації між вами, іншими Користувачами та викладачами, а також за роботу або збої в роботі вищезазначених сервісів.

Урок вважається заброньованим до його повного завершення.

Купуючи місячну підписку, Користувач має право відвідати таку кількість уроків, яка передбачена в період дії підписки. Заняття проводяться в міні-групах до 4 осіб. Тривалість заняття – 60 хвилин.

Заняття проводяться носіями англійської мови. Якщо Викладач не підключається до програми для проведення уроків у встановлений час (плюс 15 хвилин), Користувач зобов’язаний негайно зв’язатися з нами через чат в особистому кабінеті.

Ми не несемо відповідальності за ненадання послуг через відсутність у Користувача необхідного програмного забезпечення або технічні проблеми з інтернетом.

3.3 Онлайн-курс.

Доступ до Онлайн-курсів надається Користувачеві на Сайті через мережу Інтернет.

Адміністрація Ally Lingua допомагає Користувачеві спланувати графік проходження Онлайн-курсу в будь-який зручний для нього час. Після завершення навчання Користувач отримує онлайн-сертифікат у вигляді зображення. Користувач має право самостійно роздрукувати сертифікат. Ми не несемо відповідальності за надання паперового сертифікату.

3.4 Персональний наставник.

Ally Lingua призначає персонального адміністратора-ментора для Вашої комунікації з конкретних питань використання внутрішнього функціоналу Сайту, включаючи скасування, перенесення індивідуальних дистанційних занять, заміну Викладача для індивідуальних дистанційних занять, заміну Викладача для індивідуальних занять.

3.5 Відмова від гарантії.

Ally Lingua не несе відповідальності і не надає жодних гарантій, що під час надання Послуг не виникнуть технічні або будь-які інші проблеми, в тому числі перебої в роботі Сайту та/або сервісів третіх осіб, які можуть використовуватися в процесі надання Послуг; що доступ до Послуг буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; що всі помилки в роботі Сайту і сервісів третіх осіб будуть виправлені.

Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що ми не надаємо жодних гарантій і не несемо відповідальності за те, що ви не зможете отримати доступ до функціональних можливостей Сайту через відсутність у вас технічних можливостей для отримання такого доступу, в тому числі через проблеми з доступом до мережі Інтернет.

Нижче наведені мінімальні вимоги до комп’ютера:

Windows, Ubuntu Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera сучасних версій

macOS Safari, Chrome сучасних версій

Ось мінімальні вимоги до смартфонів:

Android Chrome, Samsung Internet Browser сучасні версії

iOS Safari, Chrome сучасні версії

Під “сучасною версією” ми маємо на увазі версії браузерів, які були випущені не раніше, ніж 6 місяців тому. Коректна робота сайту на інших платформах, браузерах та інших версіях не гарантується. При цьому Ally Lingua не несе відповідальності і не гарантує отримання Вами будь-яких результатів від використання Послуг; повноти, надійності та якості Послуг і Контенту; відповідності Послуг і Контенту Вашим очікуванням та/або вимогам.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1 Вартість та порядок оплати Послуг.

Доступ до певного функціоналу Сайту може бути платним для Користувача відповідно до цих Умов. Інформація про вартість Послуг (Тарифи) вказана на Сайті. Користувач підтверджує, що ознайомлений з Тарифами.

Оплата Послуг здійснюється через Особистий кабінет Користувача. Оплата Послуг здійснюється на основі стовідсоткової передоплати відповідно до обраного Тарифу. Моментом оплати є надходження грошових коштів на рахунок Ally Lingua. Користувач усвідомлює, що Ally Lingua може не надавати оплачені Послуги до моменту оплати.

Ally Lingua не обробляє персональні дані платників, надані у зв’язку зі здійсненням платежів через процесинговий центр. Ally Lingua не зберігає дані банківських карток на своїх ресурсах, включаючи сервери, хмарні сховища тощо.

Користувач несе повну відповідальність за точність здійснених ним платежів. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що всі комісії та збори оплачуються ним самостійно.

Ally Lingua має право в будь-який час змінити вартість Послуг, оновивши інформацію на Сайті або повідомивши Користувача засобами зв’язку, зазначеними на Сайті.

У разі недостатності грошових коштів для доступу до будь-якого функціоналу Сервісів Платформи, грошові кошти переходять на користь компанії і поверненню не підлягають.

4.2 Спеціальні умови.

Ми залишаємо за собою право надавати Користувачам доступ до певних функціональних можливостей Сайту безкоштовно або зі знижкою на спеціальних умовах. Інформація про спеціальні умови доступна на Сайті. Ви несете повну відповідальність за те, що на вас поширюються спеціальні умови.

“Купон” може бути наданий для використання при здійсненні покупки. Надана знижка автоматично розраховується при здійсненні оплати на сайті за допомогою коду купона при оформленні замовлення.

4.3 Повернення коштів.

В окремих випадках, за бажанням Користувача, грошові кошти, сплачені за Послуги, можуть бути повернуті. Перерахунок коштів, що повертаються, здійснюється без урахування спеціальних умов, за максимальним тарифом за фактично надані Послуги. Права на отримання безкоштовних послуг анулюються. Всі збори та платежі сплачуються виключно Користувачем. 

4.4 Подарунковий сертифікат.

Користувачеві надається можливість придбати на Сайті подарунковий сертифікат (далі – “Сертифікат”). Сертифікат може бути використаний Користувачем, якому він був подарований, або Користувачем, який його придбав. 

5. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ ТА СЕРВІСАМИ.

5.1 Некомерційне використання.

Ви не можете використовувати Сайт, включаючи його функціональність, в комерційних цілях.

5.2 Заборони та обмеження використання Сайту.

Використовуючи Сайт, Ви гарантуєте, що:

 • використання Сайту здійснюється Вами виключно в цілях, дозволених цими Умовами, з дотриманням їх положень, а також вимог чинного законодавства та звичаїв ділового обороту і не порушує будь-яких майнових та/або особистих немайнових прав третіх осіб;
 • Ви не будете розміщувати Контент, який

1. є явно образливим, наприклад, таким, що пропагує расизм, фанатизм, ненависть або фізичну шкоду будь-якого роду будь-якій групі осіб або конкретним особам

2. принижує або виправдовує приниження гідності будь-якої особи

3. містить “спам”, вірусні листи, небажані розсилки або спам, URL-адреси, адреси електронної пошти або номери телефонів і факсів третіх осіб;

4. поширює неправдиву інформацію, яка вводить в оману або пропагує незаконну діяльність або поведінку, яка є образливою, загрозливою, непристойною, ганебною, якщо вам заздалегідь відомо про характер такої інформації;

5. сприяє незаконному або несанкціонованому копіюванню чужих творів, захищених авторським правом, наприклад, розміщення піратських копій або посилань на них, надання інформації, що дозволяє обійти обладнання, встановлене з метою захисту авторських прав;

6. містить сторінки з обмеженим доступом або доступом виключно за паролем, або приховані сторінки чи зображення (як пов’язані, так і не пов’язані з доступною сторінкою);

7. публічно демонструє неприйнятний Контент або інші матеріали 

8. надає матеріали, призначені для експлуатації осіб, які не досягли 18 років або повноліття у вашій юрисдикції (якщо воно не дорівнює 18 рокам), або вимагає від таких осіб особисту інформацію;

9. містить інструкції для вчинення незаконних дій, зокрема, виготовлення або придбання нелегальної зброї, порушення конфіденційності, створення або завантаження комп’ютерних вірусів;

10. такі, що створені терористичними угрупованнями або такі, що підтримуються ними, або представлені Контентом, що пропагує терористичні акти, в тому числі вербування;

11. запитує паролі або особисту інформацію користувачів у комерційних або незаконних цілях;

12. залучає інших користувачів до комерційної діяльності без попередньої письмової згоди від Ally Lingua (наприклад, конкурси, лотереї, бартер або реклама);

 • Ви не будете здійснювати будь-які дії, спрямовані на заподіяння шкоди або втручання в роботу Сайту; або зроблені з метою отримання несанкціонованого доступу до даних, особистої інформації з Сайту.

Незважаючи на заборону, при використанні Сайту ви можете отримати Контент, який може бути розцінений як такий, що містить образливу або непристойну інформацію, а також в будь-якій іншій формі порушує чинне законодавство і права третіх осіб.

Ви можете подати скаргу на дії інших Відвідувачів, які порушують ці Умови, на нашу електронну адресу, вказану на Сайті.

5.3 Зміст.

Користувацький контент

Ви маєте право розміщувати (включаючи трансляцію із зовнішніх джерел), редагувати і видаляти Контент на Сайті (включаючи ваші відгуки та коментарі), дотримуючись вимог цих Умов.

Ви несете особисту відповідальність за опублікований вами Контент. Ми жодним чином не пов’язані з Контентом, що розміщується Користувачами, і не перевіряємо тематику, достовірність і безпеку цього Контенту або його складових, його відповідність вимогам чинного законодавства, а також наявність у Користувачів необхідного обсягу прав на його використання.

Розміщуючи Контент на Сайті, ви автоматично визнаєте і гарантуєте, що маєте право його надавати; і в той же час ви надаєте нам безвідкличну, безстрокову, невиключну, повністю оплачену і таку, що діє по всьому світу, ліцензію на використання, копіювання, виконання, відображення і розповсюдження такої інформації та Контенту, а також надання субліцензій на все вищезазначене.

На власний розсуд ми можемо зберігати, тимчасово забороняти або видаляти будь-який Контент, який, на нашу думку, порушує ці Умови, може бути незаконним або може порушувати права, завдавати шкоди або загрожувати безпеці інших користувачів, третіх осіб.

Вміст Сайту

Будь-яка інформація на Сайті носить виключно інформаційний та ознайомчий характер. Ми не надаємо жодних гарантій щодо її повноти, своєчасності та точності. Інформація та матеріали на Сайті можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Ми залишаємо за собою право розміщувати рекламні матеріали та посилання на інші ресурси в спеціальних блоках на Сайті. При цьому ми не несемо відповідальності за рекламні матеріали і доступність таких ресурсів, за їх Зміст, не гарантуємо, що такі ресурси і розміщена на них інформація не порушують права третіх осіб, не гарантуємо безпеку використання таких ресурсів. Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки, пов’язані з використанням вами цих ресурсів, їх контенту або реклами.

6. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Збір та обробка його персональних даних у зв’язку з використанням Сайту та Послуг відбувається відповідно до нашої Політики конфіденційності. 

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

Весь контент, дизайн, графіка, комбінації, переклади, цифрові перетворення та інші матеріали, пов’язані з наданням Послуг, функціонуванням Сайту, захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, торгові марки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) і належать нам. Копіювання, повторне використання, розповсюдження або публікація вами будь-яких об’єктів інтелектуальної власності, якщо це прямо не передбачено цими Умовами, суворо заборонені.

Ваше право на використання нашої інтелектуальної власності обмежується правами, прямо наданими нами відповідно до цих Умов та за умови їх повного дотримання (“Ліцензія”).

Ліцензія поширюється на ваше санкціоноване використання Веб-сайту і дозволяє вам:

 • розміщувати, завантажувати, зберігати, ділитися, надсилати, відображати контент на веб-сайті або через нього;
 • переглядати та отримувати доступ до нашого контенту та контенту інших користувачів, а також до будь-якого контенту, який Ally Lingua робить доступним на Веб-сайті або через нього.


Відповідно до вищезазначеного положення, ми надаємо вам ліцензію, яка є

 • обмеженою, що означає, що ви можете використовувати Веб-сайт тільки для цілей, встановлених нами в цих Умовах;
 • невиключною, що означає, що ми можемо надавати такі ж або подібні ліцензії іншим особам;
 • не підлягає передачі, що означає, що ліцензія призначена тільки для вашої вигоди, і ви не можете передавати будь-які права, які ми вам надаємо, будь-якій іншій особі;
 • не підлягає субліцензуванню, що означає, що ви не можете субліцензувати будь-які права, які ми вам надаємо;
 • її дія поширюється на весь світ, що означає, що ваша Ліцензія не обмежена територією, якщо чинне законодавство не забороняє таку Ліцензію в певних країнах;
 • може бути відкликана, що означає, що ми можемо припинити дію цієї Ліцензії на власний розсуд.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

Ви несете повну відповідальність за будь-яке порушення умов і зобов’язань, встановлених цими Умовами та/або чинним законодавством, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки або шкоду, яких може зазнати Ally Lingua та/або інші треті особи). У разі притягнення до відповідальності або накладення стягнення на компанію “Еллі Лінгва” у зв’язку з порушенням прав третіх осіб, внаслідок Ваших дій, а також заборон або обмежень, встановлених законодавством, Ви зобов’язані в повному обсязі відшкодувати збитки компанії “Еллі Лінгва”.

Ви погоджуєтеся з тим, що за жодних обставин загальна відповідальність компанії Ally Lingua перед вами у зв’язку з використанням Сайту та наданням Послуг не повинна перевищувати 300 євро.

Послуги надаються за принципом “як є” і “як доступно”. Ally Lingua не несе відповідальності і не надає жодних гарантій щодо повноти, достовірності та якості Послуг; точності та достовірності Контенту; будь-яких результатів надання Послуг; відповідності Послуг, Контенту Вашим вимогам та/або очікуванням; придатності Послуг для будь-якої конкретної мети; будь-яких порушень при наданні Послуг; безпеки використання Сайту. Ally Lingua не несе жодної відповідальності за дії інших Відвідувачів/Користувачів у процесі використання Сайту.

Ви розумієте і погоджуєтеся, що час від часу доступ до Сайту та Послуг може бути обмежений або надаватися повільніше, в тому числі через збій програмного забезпечення; вихід з ладу серверів, мереж, обладнання, іншого електронного або механічного обладнання; перезавантаження системних потужностей; перебої в подачі електроенергії, інших послуг, страйк або інше припинення роботи (часткове або повне); урядові або регуляторні обмеження; будь-яка інша причина, яка не залежить від нас. 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

Спори між Користувачами.

Ви несете повну відповідальність за відносини з іншими Користувачами, включаючи ті, що стосуються вирішення спорів між собою.

Спори з Ally Lingua.

Сторони несуть відповідальність за порушення умов, передбачених цими Умовами, відповідно до чинного законодавства Європейського Союзу.

Сторони намагатимуться врегулювати шляхом переговорів будь-які спори та/або претензії, які можуть виникнути у зв’язку з цими Умовами, включаючи будь-які питання, пов’язані з їх дійсністю, порушенням, припиненням або недійсністю. У разі виникнення суперечки ми рекомендуємо спочатку зв’язатися з нами за адресою електронної пошти ally@allylingua.com, вказаною на Сайті, і спробувати вирішити проблему безпосередньо з нами.

За винятком випадків, прямо передбачених цими Умовами, будь-який спір або претензія, пов’язані з доступом до Веб-сайту, використанням Послуг Ally Lingua або іншим чином пов’язані з цими Умовами або Послугами Ally Lingua, і які не можуть бути вирішені безпосередньо між вами і Ally Lingua, повинні вирішуватися у відповідному суді Європейського Союзу.

Ви та Ally Lingua погоджуєтеся, що будь-який юридичний спір повинен розглядатися як спір між Ally Lingua та вами особисто. У максимальній мірі, дозволеній законом (1) жоден судовий розгляд не повинен поєднуватися з будь-яким іншим процесом; (2) забороняється вирішувати будь-який юридичний спір на груповій основі або з використанням групових процедур; (3) забороняється передавати судовий розгляд представникам від імені громадськості або інших осіб.

Винятки з обов’язкового судового розгляду.

Вищезазначені положення про обов’язковий судовий розгляд не застосовуються до наступних спорів: (1) будь-які спори, спрямовані на примусове виконання або захист будь-яких прав інтелектуальної власності, що належать вам або Ally Lingua; (2) скарги на вжиття заходів щодо забезпечення позову.

10. ФОРС-МАЖОР.

Сторони повністю звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Умов, що стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), включаючи, але не обмежуючись: пожежу, вибухи, повені, шторми, страйки, стихійні лиха, війни, терористичні акти, заворушення або інші обставини, що безпосередньо впливають на можливість виконання цих Умов.

Сторона, для якої виявилося неможливим виконання умов цих Умов внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна повідомити про це іншу Сторону не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту початку дії таких обставин. Несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) позбавляє відповідну Сторону можливості посилатися на них.

Строк виконання зобов’язань за цими Умовами продовжується на час дії форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право вимагати розірвання договірних відносин на підставі цих Умов.

Початок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується документом, виданим відповідним органом. 

11.НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УМОВ.

Ці Умови набувають чинності з моменту Вашого першого відвідування Сайту. Договірні відносини, встановлені цими Умовами, можуть бути припинені шляхом видалення Акаунта.

Умови залишаються чинними у разі зміни договірних реквізитів Сторін.

Будь-яка зі Сторін може розірвати Умови в будь-який час і з будь-якої причини, що підпадає під дію положень цього документа.

Ми можемо розірвати Умови, якщо ви порушили ці Умови, закон або права інших осіб, як це передбачено в цьому документі. 

12. ІНШІ УМОВИ.

Неможливість компанії Ally Lingua реалізувати або забезпечити дотримання будь-якого з прав або положень Умов використання не означає відмову від таких прав або положень. Ці Умови використання є повноцінною угодою між Відвідувачем та Ally Lingua щодо використання Сайту, а також Послуг, і будь-які попередні Умови використання, які могли існувати між Вами та Ally Lingua, замінюються.

Якщо будь-яке з положень цих Умов скасовується, то така умова або положення обов’язково замінюється умовою або положенням, яке найбільш точно відповідає наміру, що лежить в основі такої умови або положення, а інші положення залишаються в силі. 

Еллі Лінгва може час від часу в односторонньому порядку приймати рішення про внесення змін до цих Умов, за умови, що такі зміни не накладають на вас жодних додаткових зобов’язань.

Використовуючи Веб-сайт та Послуги Ally Lingua після внесення змін до цих Умов, ви погоджуєтеся з такими змінами. Якщо ми внесемо будь-які суттєві зміни до цих Умов, наша компанія докладе розумних зусиль, щоб повідомити вас про такі зміни, але ви несете відповідальність за перевірку Умов на предмет внесення до них змін. У разі внесення змін ця дата буде вказана в колонці “Останнє оновлення” у верхній частині цих Умов.

Назва та перелік наданих функціональних можливостей Веб-сайту можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення. Ми можемо на власний розсуд припинити (тимчасово або назавжди) роботу будь-якого конкретного функціоналу Сайту без попереднього повідомлення.

Ви погоджуєтеся отримувати інформаційні електронні листи від Ally Lingua на адресу електронної пошти, вказану Вами при реєстрації; ці листи (далі – повідомлення) стосуються важливих подій, що відбуваються на Сайті. Ally Lingua може надсилати повідомлення, згоду на які Користувач висловлює на сторінці Особистого кабінету.

У разі, якщо одне або декілька положень Умов з будь-якої причини є недійсними, не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Умов, що залишається в силі.

Ви маєте право звернутися до Ally Lingua з питаннями, що виникають у зв’язку з використанням Сайту або Послуг, що надаються, або в разі порушення Ваших прав та/або інтересів, направивши повідомлення на електронну адресу ally@allylingua.com, а також за допомогою інших засобів зв’язку, зазначених на Сайті.